Hovedinnhold
Skriv ut

Patentstyret

Patentstyret skal hjelpe norsk næringsliv å styrke virksomheten sin gjennom kunnskap om industrielle rettigheter - slik at bedriftene vil sikre sine investeringer, konkurranseposisjoner og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Patentstyret er en medspiller for sine kunder ved å beskytte deres oppfinnelser, varemerker og produktdesign ved patent eller registrering (industrielt rettsvern).

På Patentstyrets nettsider finner du blant annet en «Nybegynnerguide» om hvordan du sikrer rettighetene til din egen idé, i tillegg til grundig informasjon om beskyttelse av patent, varemerke og design. Du kan også gjøre oppslag i Patentstyrets databaser over norske søknader og rettigheter i design-, patent- og varemerkeregistrene.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
PS-002 () Korrespondanse til Patentstyret Patentstyret
PS-404 () Ny bestilling av forundersøkelse Patentstyret
PS-104 () Ny publisering av EP-søknad og validering av EP-patent Patentstyret
PS-202 () Ny søknad om ansvarsmerke Patentstyret
PS-101 () Ny søknad om patent Patentstyret
PS-301 () Ny søknad om registrering av design Patentstyret
PS-201 () Ny søknad om varemerkeregistrering Patentstyret
() Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
Publisert 18.07.2007