Hovedinnhold
Skriv ut

Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Kort om skjemaet

Formål

Hindre at spenninger og strømmer i elektroniske kommunikasjonsnett skader liv, helse og eiendom.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Skade - Meldeplikten inntrer ved skade på liv, helse og eiendom forårsaket av overspenninger i elektroniske kommunikasjonsnett.

Hvem skal levere

Eiere av elektroniske kommunikasjonsnett

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1