Hovedinnhold
Skriv ut

Sendertillatelse for radiolinjestasjon 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Søknadsskjema for frekvenstillatelse radiolinje.

Søknadsskjema for radiolinjestasjon – tekniske opplysninger.

Veiledning for utfylling av søknadsskjema ved søknad om
frekvenstillatelse for radiolinjesamband.

Kort om skjemaet

Frekvenstillatelser gis enten som generelle frekvenstillatelser (fribruksforskriften) eller som spektrumstillatelser/sendertillatelser.

Alle frekvenstillatelser er gebyrpålagt i følge ekomloven § 12-1.

Søknadsskjema består av to deler. Opplysninger om søker og system er en ren administrativ informasjon. Tekniske opplysninger fylles ut for hvert stasjonspunkt i sendernettet.

Mer informasjon finner du på nettstedet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Formål

Formålet med tillatelsen er å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Rettighet

En sendertillatelse er en rett til å ta i bruk en radiofrekvens for å sende fra et geografisk definert sendepunkt.

Hvem skal levere

Alle som søker sendertillatelse for radiolinjestasjon.

Innlevering

Søknad sendes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Lovhjemmel

LOV 2003-07-04 nr 83: Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).