Hovedinnhold
Skriv ut

Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema finnes på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Veiledning for utfylling av skjemaet finner du her.

Kort om skjemaet

Post- og teletilsynet (PT) utsteder sendertillatelser fortløpende på bakgrunn av innkommende søknader. PT kan normalt tildele frekvenser til alle som søker fordi det er tilstrekkelige frekvensressurser ledige. Det gis sendertillatelser i ulike frekvensbånd som bl.a. er planlagt for radiolinje, opplink for satellitt, PMR og enkelte laveffektsystemer.

Merknader:

Ordningen er gebyrbelagt.

Rettighet

En sendertillatelse gir rett til å ta i bruk en radiofrekvens for å sende fra et geografisk definert sendepunkt.

Hvem skal levere

Foretak/personer som skal ha sendertillatelse xxxx til bruk av frekvenser for PMR.

Innlevering

Søknad sendes Post- og teletilsynet.

Lovhjemmel

LOV 2003-07-04 nr 83: Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

FOR 2005-02-21 nr 168: Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet.