Hovedinnhold
Skriv ut

Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema finnes på nettstedet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Veiledning for utfylling av skjemaet finner du her.

Kort om skjemaet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsteder sendertillatelser fortløpende på bakgrunn av innkommende søknader. Nkom kan normalt tildele frekvenser til alle som søker fordi det er tilstrekkelige frekvensressurser ledige. Det gis sendertillatelser i ulike frekvensbånd som bl.a. er planlagt for radiolinje, opplink for satellitt, PMR og enkelte laveffektsystemer.

Merknader:

Ordningen er gebyrbelagt.

Rettighet

En sendertillatelse gir rett til å ta i bruk en radiofrekvens for å sende fra et geografisk definert sendepunkt.

Hvem skal levere

Foretak/personer som skal ha sendertillatelse xxxx til bruk av frekvenser for PMR.

Innlevering

Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Lovhjemmel

LOV 2003-07-04 nr 83: Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

FOR 2005-02-21 nr 168: Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet.