Hovedinnhold

Vedlikehold av Sjøfartsdirektoratets tjenester

Sjøfartsdirektoratets elektroniske skjematjenester vil være ute av drift fra fredag 27. mai kl. 15.45 til mandag 30. mai kl. 07.00 som følge av en større oppgradering av våre systemer. På grunn av stort behov for testing underveis kan vi ikke stenge ned løsningen fullstendig, men skjemaer som sendes inn i perioden blir ikke behandlet som normalt og kan forsvinne helt fra systemet.

Sjøfartsdirektoratet beklager de ulempene driftsstansen medfører for våre kunder/brukere.

Skriv ut

Klageskjema (KS-0073)

Kort om skjemaet

Skjema for klager på vedtak, gebyr, pålegg eller andre forhold.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Samferdsel. Inntil videre vil også rollen Sjøfartsdirektoratets skjematjeneste også gi tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollene, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Skjema-/tjenesteeier