Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)

Skjema kan mangle adresse til virksomhet, pga manglende utfylling fra forretningsadresse i Enhetsregisteret. Dette har ingen betydning for Skatteetatens behandling av skjema.

Hvor finner du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Kort om skjemaet

Forhåndsutfylt oppgave

Forhåndsutfylt oppgave legges ut i "Min meldingsboks" 8. desember 2014.

Forhåndsutfylt oppgave inneholder selskaps- og aksjonæropplysninger lik utgående beholdning for fjoråret. Det finnes ett underskjema per identifisert aksjonær.

Det produseres ikke forhåndsutfylte oppgaver
- når selskapet har unnlatt å sende oppgave tidligere år
- hvis selskapet er stiftet i 2014

For nye/uidentifiserte aksjonærer legges vedleggsskjema (RF-1086U) til etter behov.

Melding til din innboks

Etter innsending av oppgaven i Altinn, legges det fortløpende ut melding om følgende:
- Godkjenningsbekreftelse når oppgaven er godkjent i Aksjonærregisteret, det vil si at oppgaven ikke har feil. Selskapet vet dermed at det blir produsert ”Aksjer og egenkapitalbevis” til selskapets aksjonærer.
- Feilliste som gir oversikt over de feil som må rettes før oppgaven kan godkjennes i Aksjonærregisteret. Feilene må rettes og oppgaven sendes inn på nytt.

De første meldingene legges ut ca. 6. januar 2015.

Slettede selskap

Slettede selskap kan også levere oppgaven gjennom Altinn.
Slettede selskap finner du ved å gå til "Min meldingsboks" og velge "Vis flere" i nedtrekkslisten "Den jeg representerer nå". Huk deretter av i boksen for "Vis også slettede enheter". Når du da klikker på "Oppdater" kommer også slettede selskap opp i listen.

Hjelp og rettledning

 

Formål

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088) til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett selvangivelse. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i selvangivelsen.

Hvem skal levere

Alle aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis skal levere Aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder også selskap som er avviklet i 2014.

Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven. Selskaper som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) trenger ikke levere denne oppgaven. Da står VPS for innrapporteringen. Skattefrie institusjoner skal bare levere oppgaven hvis institusjonen har skattepliktig inntekt (se lovhjemmel hos Lovdata). Ligningsloven §5-7.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollene Regnskapsmedarbeider, Utfyller/Innsender eller Begrenset signeringsrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Innlevering

Årlig rapportering

Innleveringsfrist i Altinn er 31. januar 2015.

Du kan sende inn oppgaven så mange ganger du vil. Det vil alltid være den siste innsendte oppgave som vil være den gjeldende oppgaven.

Innsending fra datasystem

For brukere av datasystemer, anbefales det å sende inn skjemasett komplett.

Følgende programvareleverandører har utviklet integrasjon mot Altinn for dette skjemaet (med underskjema):

Akelius - Akelius Skatt
Aksjeservice AS - Aksjeservice
Cantor AS - Cantor Controller
Daldata - Duett
Finale Systemer as - Finale
Lodo - Lodo Regnskap
Maestro Soft AS - Maestro
Mamut - Mamut
Mokastet Data AS - Total Årsoppgjør
Notodden programutvikling - NPU
Sticos AS - Sticos Årsoppgjør

For mer informasjon se innsending fra datasystem

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Se også

Emner