Hovedinnhold
Skriv ut

Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave for 2016 og tidligere år (RF-0002)

Merverdiavgiftsoppgaven skal leveres av avgiftspliktige, og viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales staten eller tilbakebetales avgiftspliktige.

Denne oppgaven gjelder kun for terminer til og med 31.12.2016.

Siste ordinære frist for denne oppgaven er 10. februar 2017. For årstermin er siste frist 10. mars 2017. Etter dette kan du kun bruke oppgaven til å endre på en tidligere innsending.

Skal du rapportere for terminer etter 1.1.2017, gå til mva-meldingen.

Kort om skjemaet

Oppgaven består av ett skjema (RF-0002).

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Regnskapsmedarbeider.

Signering krever rollen Ansvarlig revisor,  Begrenset signeringsrettighet,  Regnskapsfører med signeringsrettighet, Kontaktperson NUF, Representant eller Revisormedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Innsending fra datasystem

Dette skjema kan også sendes til Altinn via datasystem

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Oppgaven er hjemlet i Lov om merverdiavgift  og Lov om skatteforvaltning.