Hovedinnhold
Skriv ut

Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave (RF-0002)

Merverdiavgiftsoppgaven skal leveres av avgiftspliktige, og viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales staten eller tilbakebetales avgiftspliktige.

Kort om skjemaet

Oppgaven består av ett skjema (RF-0002).


Alle som er registrert i merverdiavgiftsregisteret vil finne skjemaet i sin Meldingsboks i Altinn ca 40 dager før innleveringsfrist.

Det er ikke mulig å sende inn omsetningsoppgavene RF-0002 og RF-0004 via Altinn for enheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Alle avgiftssubjekt kan benytte tjenesten «Momskonto for bedrifter» for å sjekke mva-reskontro overfor Skatteetaten.

Altinn og Skatteetaten har mottatt noen henvendelser knyttet til manglende preutfyldt MVA-oppgave i "Min meldingsboks". Dette gjelder i hovedsak 2. termin 2016 (alminnelig næring, skjema RF-0002 og primærnæring, skjema RF-0004) med forfall 10. juni.

Feilen er identifisert og oppgavene skal nå være synlig i "Min meldingsboks".

MVA-oppgavene kan alltid hentes fra skjemakatalogen, hvor den avgiftspliktige selv velger aktuelt år og termin.

Vi beklager dersom denne feilen har ført til merarbeid. Skulle det være spørsmål til dette, ta kontakt med skatteopplysningen på telefon 800 800 00.

Hvem skal levere

Oppgaven skal leveres av næringsdrivende og offentlige med avgiftspliktig omsetning, uttak og import av varer og tjenester.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Innlevering hver annen måned til følgende datoer:

  1. termin – 11.april
  2. termin – 10. juni
  3. termin – 31. august
  4. termin – 10. oktober
  5. termin – 12. desember
  6. termin – 10. februar
  7. Årstermin: – 10. mars
    Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Det kan søkes om kortere terminperioder, innleveringsfristen er da 1 mnd. og 10 dager etter utløpet av terminperioden.

Det kan også søkes om innlevering en gang per år om du har omsetning under kr 1. mill.

Innsending fra datasystem

Dette skjema kan også sendes til Altinn via datasystem

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Oppgaveplikten er hjemlet i Lov om merverdiavgift.

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret: Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

Kontaktinformasjon

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.