Hovedinnhold
Skriv ut

Utleie mv. av fast eiendom (RF-1189)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende 
RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper 

 

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Kort om skjemaet

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Skjemaet skal leveres av alle som har skattepliktige utleieinntekter fra fast eiendom i Norge og i utlandet når utleien drives utenom næringsvirksomhet slik at utleieinntektene ikke er tatt med i næringsoppgaven. Skjemaet skal også leveres for utleie av tomt og grunn, for eksempel jordbruksareal. l tillegg skal skjemaet brukes når eieren yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk. Det er ikke plikt til å levereskjemaet ved utleie av

- fritidsbolig som eieren bruker selv i rimelig omfang
- boligeiendom der utleieinntektene er skattefrie

Er du i tvil om du har plikt til å levere skjemaet, se skatteloven § 7-2, se brosjyre om skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom på skatteetaten.no eller ta kontakt med skattekontoret.

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1189 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem..

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.