Hovedinnhold
Skriv ut

Utleie mv. av fast eiendom 2013 (RF-1189)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv.
RF-1215 Selskapsoppgave for ansvarlige selskap mv
RF-1226 Selskapsoppgave for kommandittselskaper mv
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper 

 

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Kort om skjemaet

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Skjemaet skal leveres av alle som leier ut fast eiendom, når eiendommen skal regnskapsliknes, jf. skatteloven § 7-1 bokstav b. Videre skal skjemaet benyttes når eieren yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk. Utleier av prosentliknet bolig- eller fritidseiendom skal ikke levere skjemaet. Næringsdrivende skal levere skjemaet dersom utleien drives utenom næringsvirksomhet, slik at den ikke er tatt med i næringsoppgave. Er du i tvil om du plikter å levere skjemaet, kontakt skattekontoret.

Innlevering

Du har same frist for å levere RF-1189 som sjølvmeldinga eller selskapsoppgåva.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.