Hovedinnhold
Skriv ut

Attestbestilling  (RF-1316)

Skjemaet benyttes for å bestille utvalgte attester og utskrifter fra Skatteetaten.

Kort om tjenesten

Følgende attesttype kan bestilles gjennom dette skjemaet:

- Attest for skatt og merverdiavgift

- Bekreftelse på formuesverdi eiendom.

Ved bestilling velger man hvilket språk dokumentet skal leveres på, og for bekreftelse på formuessverdi eiendom også eier av og eiendommen det gjelder.

Dokumenter som bestilles via dette skjemaet vil bli produsert automatisk og levert elektronisk på PDF-format til mottakers meldingsboks i Altinn. Dette gjelder også om mottaker har reservert seg for kommunikasjon på nett.

Normalt vil mottaker være den som attesten gjelder (person eller selskap). For enkelte attester kan mottaker være en annen enn den attesten gjelder, eksempelvis når et meklerfirma bestiller formuesverdi eiendom på vegne av eiendommens eier.

Rettighet

Du kan bestille attester for deg selv, ditt personlige firma og for selskaper hvor du har rettigheter til dette.  Se hvilke roller som kreves under emne "Krav til innsender".

Hvem kan benytte tjenesten

Skjemaet benyttes dersom du ønsker å bestille en av attesttypene nevnt ovenfor.

Både privatpersoner og selskap kan bestille attester.

Krav for bruk av tjenesten

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen privatperson begrensede rettigheter når du bestiller attester for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for selskap, trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.  Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Revisorrettighet.

For å benytte tjenesten må du logge inn med sikkerhetsnivå 3 - Innlogging med MinID (via ID-porten) eller virksomhetssertifikat.

Når er tjenesten tilgjengelig

Skjemaet sendes inn når innsender ønsker utstedt attest.

Skjema-/tjenesteeier