Hovedinnhold
Skriv ut

Fradrag i skatt for forskning og utvikling (RF-1053)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030  Selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215  Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap mv
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

Rettighet

Du har tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Når skjemaet vedlegges selvangivelsen eller selskapsoppgaven utløser det krav om at også revisor må signere elektronisk i Altinn. Rollen som kreves da er Revisorrettighet.

Hvem skal levere

Skjemaet skal fylles ut av alle skattytere som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt og som tilfredsstiller kravene i skatteloven § 16-40 samt Finansdepartementets forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) §§16-40-1 til 16-40-10.

Innlevering

Årlig rapportering

Du har samme frist for å levere RF-1053 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.