Hovedinnhold
Skriv ut

Kontaktskjema - Skatteetaten (næringsdrivende)  (RF-1306)

Kontaktskjemaet benyttes for å sende inn henvendelser til Skatteetaten. 

Kort om skjemaet

Kontaktskjemaet benyttes dersom du ønsker å ta skriftlig kontakt med Skatteetaten. Du mottar svaret via Altinn, og varsles på SMS og/eller epost når det er sendt ut.

Skjemaet bør fortrinnsvis sendes inn med organisasjonsnummer som avgiver (velg å rapportere for organisasjonen).

Dette skjemaet er definert med rettigheter slik at innsendt henvendelse og påfølgende mottakskvittering og svar blir synlige også for Altinn-brukere med delegerte rettigheter for den bedrift/organisasjon som ved innsending står som avgiver av skjemaet. 

Krav til innsender

Innsending på vegne av bedrift/organisasjon: Du må ha rettigheter i Altinn for denne tjenesten for å kunne representere bedriften/organisasjonen. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet,Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.Merk at dersom henvendelsen gjelder forhold knyttet til deg som privatperson så bør en annen utgave av skjemaet benyttes: 

Kontaktskjema - Skatteetaten (privatperson) 

Dette vil sikre at henvendelsen og påfølgende mottakskvittering og svar kun blir synlige for deg og eventuelle andre Altinn-brukere som du spesifikt har tildelt nødvendige rettigheter til. 

Innlevering

Sendes inn ved behov 

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.  

 

Kontaktinformasjon 

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.