Hovedinnhold
Skriv ut

Kontonummerendring (RF-1030-A)

Skjema for endring av kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp for personlige skattepliktige, herunder personlig skattepliktige med inntekt fra næringsvirksomhet.

Kort om skjemaet

Skjema for endring av kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp for personlige skattepliktige, herunder personlig skattepliktige med inntekt fra næringsvirksomhet.

Hvem skal levere

Skjema benyttes av privatpersoner som ønsker å endre kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp.

Skjema skal leveres på privatpersonens fødselsnummer.

Krav til innsender

Alle personlige skattepliktige som leverer skattemelding for formues- og inntektsskatt  mv kan levere dette skjemaet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.


Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Innlevering

Skjemaet er tilgjengelig fra 04.april 2017.

Frist for innsending er 15. mai for personlige skattepliktige som mottar skatteoppgjøret i juni.

Frist for innsending er 31. august for personlige skattepliktige som mottar skatteoppgjøret i oktober.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.