Hovedinnhold
Skriv ut

Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030  Selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215  Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

Formål

Formålet med RF-1022 er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2015".

 

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet dersom du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har opplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner. Skattepliktige virksomheter leverer RF-1022 som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave. Offentlige etater og skattefrie institusjoner leverer skjemaet til skattekontoret innen 31. mai året etter inntektsåret.

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1022 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

Telefon: 800 80 000 

Altinn brukserservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.