Hovedinnhold
Skriv ut

Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030  Selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215  Selskapsoppgave for ansvarlige selskap mv
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

Formål

Kontroll av innsendte lønns- og trekkoppgaver, og kontroll av beregnet arbeidsgiveravgift. Avstemming av innbetalt lønn mot bokført lønn.

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet dersom du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har oppgavepliktige utbetalinger og som plikter å føre regnskap etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner. Skjemaet skal sendes til skattekontoret. Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet som vedlegg til næringsoppgaven.

Hensikten med dette skjemaet er å avstemme de innberettede og registrerte utbetalingene. De innberettede utbetalingene fremgår av skjema RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver. De samlede kostnadsførte og registrerte oppgavepliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1022 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

Telefon: 800 80 000 

Altinn brukserservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.