Hovedinnhold
Skriv ut

Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak (RF-1173)

Hvor finner du skjemaet?

Næringsoppgave 4 er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215  Selskapsoppgave for deltakerliket selskap
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

 Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet

Formål

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. (RF-1173) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 16.12.1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften for banker mv.). Dette innebærer at følgende foretak skal levere RF-1173:

  1. forretningsbanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr 2 om forretningsbanker,
  2. sparebanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr 1 om sparebanker
  3. Norges Postbank, jf. lov 5. juni 1992 nr 51 om Norges Postbank
  4. finansieringsforetak, jf lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kapittel 3.
  5. morselskap som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjon som nevnt i punkt 1,2 eller 4.

I tillegg skal utenlandske filialer i Norge som omfattes av finansierings-virksomhetsloven § 1-4 pkt. 4 og 5 levere RF-1173. Foretak som skal levere RF-1173 skal levere denne i stedet for Næringsoppgave 2 (RF-1167).

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1173 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.


For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.