Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeoppgaven 2015 - Korrigerbar (RF-1088K)

Du kan i dette skjema kun korrigere inngangsverdi eller realisasjonsvederlag for de anskaffelser og realisasjoner som er gjort i 2015 (post 306). Innleveringsfristen er den samme som for selvangivelsen, det vil for de fleste si 30. april. Har du ingen endringer i oppgaven, skal oppgaven ikke leveres.

Kort om skjemaet

Hvem mottar Aksjeoppgaven 2015  - Korrigerbar

Det er bare dem som har realisert eller anskaffet aksjer i 2015 som vil motta en korrigerbar oppgave i Altinn (RF-1088K – Korrigerbar). Du skal bare levere Aksjeoppgaven 2015 - Korrigerbar dersom du har endringer i inngangsverdi (kjøpssum) eller realisasjonsvederlag (salgssum) for anskaffelser og realisasjoner som er gjort i løpet av inntektsåret.

Hvorfor mottar du oppgaven
Oppgaven skal hjelpe deg med å komme frem til riktige skattepliktige beløp, og bidra til at du får de fradragene du har krav på, i dine aksjeinntekter.
Personlige aksjonærer skal betale skatt på utbytte på aksjer og av gevinst ved salg av aksjer utover et skjermingsfradrag. 

Hva skal du gjøre

Du må kontrollere oppgaven før du gjør deg ferdig med selvangivelsen.

Det er spesielt viktig at du kontrollerer:

  • Mottatt utbytte (post 205)
  • Inngangsverdi / Realisasjonsvederlag (post 306)

Verdiene stemmer

De skattepliktige beløpene i postene 110-130 er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Har du ingen endringer i oppgaven, foretar du deg ingenting.

Verdiene stemmer ikke

Da må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle, og føre riktig skattepliktig beløp i selvangivelsen.

Gevinst/tap føres i selvangivelsens post 3.1.8 / 3.3.8, utbytte og ligningsverdi i postene 3.1.5 og 4.1.8. Du må i slike tilfeller levere både selvangivelsen og denne oppgaven. Du kan få hjelp til å beregne riktige skattepliktige beløp ved å gjøre disse korrigeringene i Altinn.

Oppdatert oppgave
Endrer du i oppgaven, kan dette føre til at beløpene som skal stå i selvangivelsen må endres. Hvis du gjør endringene i Altinn, vil du etter noen dager motta en oppdatert oppgave. Denne finner du i Min meldingsboks. Den oppdaterte oppgaven viser blant annet korrigerte beløp i postene 110 – 130 som du skal overføre til selvangivelsen. Oppdateringen vil ta noen dager, og du bør derfor gjøre endringene i god tid før selvangivelsesfristen utløper.

Anskaffelser/realisasjoner som ikke står i oppgaven
Eide du ved utgangen av 2015 aksjer som ikke er med i oppgaven, skal du levere "Aksjer og fondsandeler mv. 2015" (RF-1059).
Har du solgt eller på annen måte realisert aksjer i løpet av 2015 og disse aksjene ikke står i oppgaven, skal du også levere RF-1059.

Skjemaet finner du som vedlegg hvis du leverer selvangivelsen elektronisk.

For mer om skjema, se rettledningen på www.skatteetaten.no

Hvem skal levere

Personlige skattytere (inkludert personlig næringsdrivende) skal kun levere oppgaven hvis de gjør endringer i oppgaven. Det kan bare gjøres endringer på aksjer som er kjøpt eller solgt i 2015.

Selskapsaksjonærer skal ikke levere oppgaven. For selskapsaksjonærer legges derfor bare ut en PDF til orientering i Min meldingsboks.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Innlevering

Leveringsfristen følger selvangivelsesfristen, som for de fleste er 30. april. Har du utsatt frist for levering av selvangivelsen, gjelder utsatt frist også for levering av Aksjeoppgaven 2015.

Du skal bare levere oppgaven hvis du har gjort endringer i den.

Dersom du oppdager at du har sendt inn feil opplysninger og må sende inn en gang til kan du i Arkivert velge «Lag ny kopi» og sende inn på nytt, siste innsending gjelder.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan ikke sendes til Altinn via fagsystem.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

Telefon: 800 80 000 

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn