Hovedinnhold
Skriv ut

Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (RF-1062)

Viktig endring for rapportering: Veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner som i dag leverer RF-1062, kan levere forenklet a-melding (A05) fra 2015. Les mer her
https://www.altinn.no/no/A-ordningen/Forbered-deg-naa/Forenklet-ordning/

Skjema-/tjenesteeier