Hovedinnhold
Skriv ut

Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (RF-1062)

Fra og med 2014 må alle arbeidsgivere ta i bruk ny ordning for elektronisk skattekort. Les mer på skatteetaten.no/eskattekort

Hvor finner du skjemaet?

Du kommer til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringOppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon

Hvem skal levere

Denne ordningen kan bare brukes av veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner, og bare for lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet. Ordningen kan brukes når samlede lønnsutgifter for slikt arbeid ikke ventes å overstige kr 450 000 i løpet av året, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 45 000 per ansatt.

Når oppgaven er utfylt og innsendt og forskuddstrekket er innbetalt, har institusjonen eller organisasjonen som arbeidsgiver oppfylt sine plikter overfor skattemyndighetene.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Innsendingsfrekvens

Ved hver lønnsutbetaling

Innleveringsfrist

Samtidig med lønnsutbetaling

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.