Hovedinnhold
Skriv ut

Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere (RF-1199)

Skjema RF-1199 brukes for å oppfylle opplysningsplikten for den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen.

Første gang skjema fylles ut etter 26.02.2013 må alle opplysninger fylles ut på nytt, dvs at du ikke kan benytte kopi av skjema fylt ut før 21.02.2013. Etter at skjema er fylt ut første gang etter 26.02.2013, kan dette benyttes som grunnlag for nye innsendelser.

Årsaken til dette er at skjemainformasjon ikke kan kopieres mellom gammel og ny skjemaversjon når skjemaet flyttes til ny Altinn plattform.

Kort om skjemaet

Oppgaven består av ett skjema (RF-1199). Dersom du ønsker å lese denne informasjonen på engelsk, velg "English" øverst til høyre på siden

Formål

Rapportering av oppdrag og utenlandske arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Opplysninger om oppdrag skal gis ukrevet, snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Dette gjelder oppdrag som er gitt til utenlandsk oppdragstaker og arbeidstakere på oppdraget. Plikten inntrer når kontraktsummen overstiger NOK 10 000.

Hvem skal levere

Norsk og utenlandsk næringsdrivende samt det offentlige, som har inngått kontrakt med utenlandsk oppdragstaker om oppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen.

Utenlandsk oppdragstaker som har arbeidstakere på oppdraget.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Innlevering

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere».

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Innsending fra datasystem

Følgende programvareleverandører har utviklet integrasjon mot Altinn for dette skjemaet:

  • Onsoft

For mer informasjon se Innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Ligningsloven

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

E-post: sfu@skatteetaten.no, att: manntall

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Se også

Emner