Hovedinnhold
Skriv ut

Rederibeskatning (RF-1197)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215  Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Formål

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Skal leveres av alle selskaper som lignes som rederi etter skattelovens § 8-10.

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1197 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.