Hovedinnhold
Skriv ut

Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (RF-1215)

Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (RF-1215) pliktes utfylt for ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS), ansvarlig selskap med proratarisk (delt) ansvar (DA), indre selskap, kommandittselskap (KS), partrederi (PR) og tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig i Norge.

Kort om skjemaet

Selvangivelsen for selskaper og næringsdrivende består av ett hovedskjema (selvangivelse, selskapsoppgave), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Formål

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Hvem skal levere

Skjemaet skal brukes av selskap som deltakerliknes etter skatteloven § 10-40. Deltakerlikning gjennomføres når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser.

Selskapsoppgave pliktes derfor utfylt for:

  • ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
  • ansvarlig selskap med proratarisk (delt) ansvar (DA)
  • indre selskap
  • kommandittselskap (KS)
  • partrederi (PR)
  • tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig i Norge.

Også sameier skal regnes som selskap og deltakerliknes dersom de driver virksomhet for eiernes felles regning og risiko.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Innlevering

Frist for elektronisk innsending er 31. mai.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se Innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Eldre versjoner av skjemaet

Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2014

Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2013

Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2012

Oppgaver for 2011, eller tidligere år må leveres på papir.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.