Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 (RF-1028)

Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Hvor finner du skjemaet?

Gå til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringSelvangivelse for aksjeselskap mv.

Krav om vedlegg

Vedleggsskjema legges til under arkfanen «Oversikt - skjema og vedlegg».

Vedleggskjema

Kort om skjemaet

Selvangivelsen for selskaper og upersonlige skattytere består av ett hovedskjema (selvangivelse), og ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Formål

Selvangivelsen brukes ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Hvem skal levere

Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider. Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet. Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet.

 

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Innlevering

Frist for elektronisk innsending er 31. mai. Frist for levering på papir er 31. mars.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

  For mer informasjon se innsending fra fagsystem.

  Lovhjemmel

  Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

  Lovhjemmel 1

  Eldre versjoner av skjemaet

  Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2012

  Oppgaver for 2011, eller tidligere år må leveres på papir.

  Skjema-/tjenesteeier

  Faglig brukerstøtte

  Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

  Telefon: 800 80 000

  Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.