Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse for aksjeselskap mv. (RF-1028)

Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du skal rapportere for 2015. For aksjeselskap er selvangivelsen inkludert i løsningen.

Test-deg-selv: Jeg er Næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt 2015?

 

Næringsrapport skatt 2015

Kort om skjemaet

Selvangivelsen for selskaper og upersonlige skattytere består av ett hovedskjema (selvangivelse), og ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave).


Næringsrapport skatt har slått sammen næringsoppgave, selvangivelse og flere vedleggskjema til en rapport.

 

Hjelp og rettledning

Næringsrapport skatt:
•Du finner utfyllende hjelpetekst ved å trykke på spørsmålstegnet ved feltene.
•Du kan søke på post-nummer eller på stikkord.
•Det kommer opp hint underveis, som hjelper deg å fylle inn riktige verdier.
•Du kan se hvor langt du har kommet i menyen øverst på siden.

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Formål

Selvangivelsen brukes ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Hvem skal levere

Næringsrapport skatt eller Selvangivelsen med vedlegg skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Innlevering

Frist for elektronisk innsending er 31. mai. Det er ikke lenger mulig å levere på papir fra inntektsåret 2015.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

Næringsrapport skatt har ikke integrasjon mot sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Eldre versjoner av skjemaet

Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2014

Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2012

Oppgaver for 2011, eller tidligere år må leveres på papir.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

Telefon: 800 80 000

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.