Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee (RF-1038)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Kan bare leveres på papir. Du finner skjemaet på nettstedet til Skatteetaten.

Kort om skjemaet

Formål

Selvangivelse for forhåndslikning av personlig skattytere med begrenset skatteplikt for arbeidsinntekt

Hendelse som utløser skjemaplikten

Krav om forhåndslikning ved opphør av midlertidig arbeidsopphold i Norge.

Hvem skal levere

Personlig skattyter med begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2 3 første ledd, bokstav d og andre ledd, og som krever forhåndslikning etter ligningsloven § 4 7 nr. 9.

Se skjemaet for ytterligere informasjon.

Personlig skattyter med begrenset skatteplikt for lønn etter skatteloven § 2-3 første ledd, bokstav d og andre ledd, og som krever forhåndslikning etter ligningsloven § 4-7 nr. 7.

Rettledning finnes i RF-1039 som du finner på www.skatteetaten.no

Innlevering

Selvangivelsen må sendes inn før utreise fra Norge. 

Lovhjemmel

Ligningsloven, LOV 13.06.1980 nr. 24, § 4-3 nr. 2.

Delegasjonsvedtak av 28.11.1994 nr. 1064.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

Kontaktinformasjon

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.