Hovedinnhold
Skriv ut

Skattemelding for formues - og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv. (RF-1030)

Kort om skjemaet

Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. består av ett hovedskjema for alle og ulike vedleggsskjema for de som trenger det.

Skattytere som skal levere skattemelding på vegne av avdød, kan ikke levere på Internett. Disse må levere på papir.

Hvem skal levere

Skattemeldingen skal leveres av lønnstakere og pensjonister.

Krav til innsender

For å fylle ut Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. kreves Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter eller Regnskapsfører uten signeringsrett.


Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig innlevering – frist 30. april.

Leveringsfritak
Dersom du ikke skal gjøre endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan du velge om du vil levere eller ikke. Det er uansett viktig at du sjekker alle opplysninger, og sikrer at all inntekt/formue og fradrag er kommet med.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For å laste ned preutfyllingsdata kreves rollen Privatperson begrensede rettigheter

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.