Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse for næringsdrivende mv (RF-1030)

Selvangivelse for næringsdrivende mv skal vanligvis leveres av alle som har drevet næringsvirksomhet i det aktuelle likningsåret.
 

Hvor finner du skjemaet?

Selvangivelsen ligger ferdig forhåndsutfylt i «Til min behandling» i Min meldingsboks . Første gang du åpner selvangivelsen blir du bedt om å velge næringsoppgave. Dersom du senere ønsker å endre næringsoppgave åpner du en ny versjon via lenken under.

Skattytere som ønsker å bytte selvangivelsestype fra lønnstaker  til næringsdrivende  gjør dette via lenken under.

Kort om skjemaet

Selvangivelsen for næringsdrivende består av ett hovedskjema (selvangivelsen), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave 1).

Forhåndsutfylt

Selvangivelse for næringsdrivende mv. (RF-1030) er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om deg enten fra interne registre eller som er tilsendt fra banker, forsikringsselskaper, evt. arbeidsgivere og andre offentlige etater. De forhåndsutfylte opplysningene gjelder i hovedsak dine personlige forhold. Du må selv legge til opplysninger om dine næringsforhold.

De samme opplysningene som finnes i den forhåndsutfylte selvangivelsen, kan lastes ned til sluttbrukersystem som har integrasjon mot Altinn.

Enklere utfylling

Selvangivelse for næringsdrivende mv. (RF-1030), sammen med Næringsoppgave 1 (RF-1175), er tilrettelagt for enklere utfylling på nett. Basert på din utfylling av opplysninger i enten selvangivelse eller næringsoppgave legges nødvendige vedleggsskjema til og beløpene overføres automatisk mellom skjemaene.

Hjelp og rettledning

Følgende hjelp er tilgjengelig i skjema:
1. Skattefaglig hjelpetekster til postene (spørsmålstegn ved siden av skjemafelt)
2. Skattefaglig rettledning til Selvangivelse for næringsdrivende mv. (RF-1030) og Næringsoppgave 1 (RF-1175).
3. Hjelp til hvordan benytte løsningen (navigering, prinsipper for verdioverføring mellom skjema etc)

Hvem skal levere

Alle som har drevet næringsvirksomhet i 2014 skal vanligvis levere selvangivelse for næringsdrivende mv. Selvangivelsen for personer finnes i to typer:

  • Selvangivelse for næringsdrivende mv
  • Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv

Fått feil selvangivelse?

Har du mottatt «Selvangivelse for næringsdrivende mv.», skal denne leveres også i de tilfeller næringsvirksomheten har opphørt.

Har du i 2014 startet næringsvirksomhet og fått tilsendt «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv», skyldes det at skattemyndighetene ikke har fått kjennskap til at du har startet næringsvirksomhet. 

For å levere «Selvangivelse for næringsdrivende mv», klikk på skjemalenken under «Hvor finner du skjema», deretter på knappen «Nytt skjema». Velg næringsoppgave etter innlogging (de fleste skal benytte Næringsoppgave 1 - RF-1175). Selvangivelse for næringsdrivende mv. åpnes da med samme forhåndsutfylte opplysninger som i den tilsendte selvangivelsen.

Skjema skal leveres på innehavers fødselsnummer.

Skattytere som skal levere selvangivelse på vegne av avdød, kan ikke levere på Internett. Disse må levere på papir.

Krav til innsender

Som personlig næringsdrivende kan du fylle ut og sende inn egen selvangivelse i Altinn. Du får automatisk tildelt riktige roller når du registrerer deg som bruker i Altinn.

Dersom du vil at en annen skal fylle ut selvangivelse og/eller næringsoppgave for deg må du tildele vedkommende rettigheter under valget Tilgangsstyring. Det er Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider som kreves for å fylle ut skjemaet.


Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet. Dersom revisor skal signere krever dette rollen Revisorrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Frist for elektronisk levering av Selvangivelse for næringsdrivende mv er 31. mai. Frist for levering på papir er 30. april.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra fagsystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Eldre versjoner av skjemaet

Fra 2013 kan ikke tidligere årsversjoner benyttes. Oppgaver for tidligere år må leveres på papir.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.