Hovedinnhold
Skriv ut

Skattlegging av vannkraftverk (RF-1153)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Formål

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Hvem skal levere

Del 1 og 2 i skjemaet RF-1153 skal fylles ut for alle vannkraftverk med samlet påstemplet merkeytelse på 5 500 kVA eller mer.

Del 3 - Eiendomsskattegrunnlag skal bare fylles ut for kraftverk med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer.

Generatorer tilkoblet turbiner som har inntak i vassdraget samme sted og utløp i vassdraget samme sted, slik at samme vannfall utnyttes, regnes å tilhøre samme kraftverk. Et aggregat regnes som satt ut av drift når røret er fysisk frakoblet. Dersom aggregatet har vært ute av drift mer enn halve inntektsåret, regnes vedkommende generators merkeytelse ikke med i vurderingen av grensen for samlet påstemplet merkeytelse på 5 500/10 000 kVA.

Det skal fylles ut et skjema for hvert kraftanlegg.

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1153 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.