Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om refusjon av merverdiavgift til utenlandsk næringsdrivende (RF-1032)

Dette skjemaet kan leveres av utenlandske næringsdrivende som ikke er registreringspliktige i  Norge, og som søker om refusjon av merverdiavgift.

Hvor finner du skjemaet?

Du finner skjemaet på Skatteetaten sine hjemmesider.

Kort om skjemaet

Skjemaet med alle vedlegg skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Beskrivelsen av virksomheten og attesten fra offentlig myndighet kan være på et annet språk, men da vedlagt en bekreftet oversettelse.

Formål

Skjemaet brukes av de som søker om refusjon av merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge eller ved innførsel av varer til Norge.

Rettighet

Hjelp og rettledning

Du finner rettledning og hjelp til utfylling nederst på skjemaet (side 4 og 5).

Hvem skal levere

Utenlandske næringsdrivende som ikke er registreringspliktige i Norge, har rett til refusjon av merverdiavgift dersom

  • merverdiavgiften gjelder den virksomhet som den næringsdrivende har i utlandet
  • virksomheten hadde vært registreringspliktig etter norsk merverdiavgiftslov om den var drevet i Norge, og
  • merverdiavgiften da hadde vært fradragsberettiget

Innlevering

Søknaden må gjelde en periode på minst tre måneder, maksimalt et kalenderår. Perioden kan være kortere enn tre måneder dersom den utgjør resten av et kalenderår.

Søknadsfrist for foregående kalenderår: 30. juni

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

Telefon: 800 80 000

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Se også

Emner