Hovedinnhold
Skriv ut

Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk  (RF-1037)

Oppgave for innrapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for ansatte i lønnet arbeid.

A-meldingen erstatter terminoppgaven RF-1037 fra januar 2015.

Siste innlevering av terminoppgave er for 6. termin 2014.

Fra og med januar 2015 skal arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk rapporteres månedlig i a-meldingen.  Se Altinn.no/a-ordningen 

Brukere som har mange rader til sammen (flere enn 750) i tabell for arbeidsgiveravgift og tabell for forskuddstrekk, kan oppleve problemer med å få kontrollert skjema i portal. Brukere som sender fra sluttbrukersystem omgår problemet ved å sende inn skjema som komplett. Brukere som fyller ut i portal omgår problemet ved å splitte innsending på flere skjema. Første skjema markeres som ”Hovedoppgave”, de øvrige skjemaene med ”Tilleggsoppgave”

Brukere som har svært store skjema (over 1000 rader), kan få problemer med å sende skjema fra sluttbrukersystem. Løsning kan være å splitte innsending i flere oppgaver dersom det lar seg gjøre i sluttbrukersystemet. Dersom du ikke får sendt inn skjema med mange rader (over 1000) fra sluttbrukersystem, ta kontakt med faglig brukerstøtte. Se kontaktinfo til høyre.

Det er en feil i RF-1037 som fører til beregning av arbeidsgiveravgift for godstransport på vei (GG) i sone II  V blir feil når fribeløpet er brukt opp.

Du kan benytte Altinn til å sende inn terminoppgaven, men du må selv beregne og innbetale korrekt arbeidsgiveravgift.

Hvor finner du skjemaet?

Du kommer til skjemaet ved å følge lenken under.

Kort om skjemaet

Oppgaven består av ett skjema (RF-1037).

Hvem skal levere

Alle som skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for ansatte i lønnet arbeid skal levere oppgaven.

Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Elektronisk innlevering via Altinn hver annen måned til følgende datoer:

1. termin – 15. mars
2. termin – 15. mai
3. termin – 15. juli
4. termin – 15. september
5. termin – 15. november
6. termin – 15. januar

Innsending fra datasystem

Dette skjema kan også sendes til Altinn via disse fagsystemene:

 • Admin 123
 • Adonis AS
 • Agresso AS
 • Agro Økonomi – Agrodata
 • as DAL PersonalStøtteSystem - VIVALDI Lønns- og Personalsystem
 • Aspect4 Lønn
 • BAS - BAS Consult AS
 • Bluegarden - Formula Lønn og Personal
 • Cantor Harmoni Lønn - Cantor
 • Duett – Daldata
 • DI-Business - DI Systemer AS
 • Easy-Regn
 • InfoADB - LINDBAK Retail Systems AS
 • InfoEasy Lønn - Daldata
 • HogiaLønn – Hogia Lønn AS
 • JR Taxi - Jæren regnskap
 • LESSOR Payroll til Microsoft Dynamics AX  
 • Lexi Lønn – Lexi
 • Lodo - Lodo Regnskap
 • L1 Lønn - Logit Gruppen
 • Mamut – Mamut
 • Nettlonn.no
 • OCS HR - Onsoft Computer Systems AS
 • Paga - Bluegarden
 • Personec Lønn - Huldt & Lillevik Lønn og personal system Personec
 • Scenario Professionals - Visma
 • SAP - SAP Norge AS
 • Tripletex
 • Uni Micro - Uni Økonomi
 • Visma Contracting – Visma
 • Visma Lønn – Visma
 • Vivaldi Lønns– og Personalsystem
 • XLEDGER AS – XLEDGER.NET
 • Zeta – Alfa Omega

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

Kontaktinformasjon

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.