Hovedinnhold
Skriv ut

Næringsinntekt skattlagt i utlandet (RF-1149)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

Kort om skjemaet

Formål

Kontroll av fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld mellom Norge og fremmede stater ved beregning av kreditfradraget.

Rettighet

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Skattefradrag - krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

Hvem skal levere

Tilleggsskjemaet skal fylles ut av enkeltpersonforetak, deltakerliknet selskap og aksjeselskap mv. som krever fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet for næringsvirksomhet i utlandet og som leverer Næringsoppgave 1 (RF-1175), Næringsoppgave 2 (RF-1167), Næringsoppgave 3 (RF-1170). Næringsoppgave 4 (RF-1173) eller Næringsoppgave for billedkunstner (RF-1242).

Det skal fylles ut et tilleggsskjema for hver næringsvirksomhet. Tilleggsskjemaet skal leveres sammen med skjemaet Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag (RF-1147) eller skjemaet Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag (RF-1145).

Innlevering

Du har samme frist for å levere RF-1149 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.