Hovedinnhold
Skriv ut

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal styrke den sosiale tryggheten og helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer.

Se også Helsedirektoratets nettsted.

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
Autorisasjon og lisens som lege Helsedirektoratet
Autorisasjon som ambulansearbeider Helsedirektoratet
Autorisasjon som apotektekniker Helsedirektoratet
Autorisasjon som audiograf Helsedirektoratet
Autorisasjon som bioingeniør Helsedirektoratet
Autorisasjon som ergoterapeut Helsedirektoratet
Autorisasjon som fotterapeut Helsedirektoratet
Autorisasjon som fysioterapeut Helsedirektoratet
Autorisasjon som helsefagarbeider Helsedirektoratet
Autorisasjon som helsesekretær Helsedirektoratet
Autorisasjon som jordmor Helsedirektoratet
Autorisasjon som kiropraktor Helsedirektoratet
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Helsedirektoratet
Autorisasjon som optiker Helsedirektoratet
Autorisasjon som ortopediingeniør Helsedirektoratet
Autorisasjon som ortoptist Helsedirektoratet
Autorisasjon som perfusjonist Helsedirektoratet
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Helsedirektoratet
Autorisasjon som psykolog Helsedirektoratet
Autorisasjon som radiograf Helsedirektoratet
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Helsedirektoratet
Autorisasjon som sykepleier Helsedirektoratet
Autorisasjon som tannhelsesekretær Helsedirektoratet
Autorisasjon som tannlege Helsedirektoratet
Autorisasjon som tannpleier Helsedirektoratet
Autorisasjon som tanntekniker Helsedirektoratet
Autorisasjon som vernepleier Helsedirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
() Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
() Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
() Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
() Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell Helsedirektoratet
() Søknad om data fra Norsk pasientregister (NPR) Helsedirektoratet
() Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
() Søknadsskjema for spesialistgodkjenning Helsedirektoratet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Publisert 02.07.2007