Hovedinnhold
Skriv ut

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal styrke den sosiale tryggheten og helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer.

Se også Helsedirektoratets nettsted.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
() Avtale om direkteoppgjør for fylkeskommuner, kommuner og foretak Helsedirektoratet
() Avtale om direkteoppgjør for privatpraktiserende behandler Helsedirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
() Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
() Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
() Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
() Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell Helsedirektoratet
() Søknad om data fra Norsk pasientregister (NPR) Helsedirektoratet
() Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
() Søknadsskjema for spesialistgodkjenning Helsedirektoratet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Publisert 02.07.2007