Hovedinnhold
Skriv ut

Endring av bankkontonummer for landbruksforetak  (LDIR-056)

Kort om skjemaet

Skjemaet skal brukes til å endre kontonummer for utbetaling av produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og/eller tilskudd til organisert beitebruk.

Hvem skal levere

Alle foretak som søker om produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og/eller tilskudd til organisert beitebruk fra Landbruksdirektoratet (tidligere Statens landbruksforvaltning) kan endre bankkontonummeret sitt med dette skjemaet.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et foretak i Altinn.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil, roller og rettigheter”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Innlevering

Kontonummeret kan endres etter at søknaden er sendt. Endringen må være gjort senest 31. januar året etter for at det skal betales ut til det nye kontonummeret.