Hovedinnhold
Skriv ut

Tollnedsettelser ved import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) 

Registreringsfristen for påmelding til auksjoner i 2017 var 1. oktober. Påmeldingen er nå stengt, men åpner for påmelding til auksjonsåret 2018 mandag 18. desember 2017.

Kort om skjemaet

Webløsning for søknader om import av landbruksvarer, søknadsbehandling og informasjon for den enkelte importør.
Importører kan:

 • søke om tollnedsettelse/melde inn Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer
 • søke om deltakelse i auksjon
 • søke om uttak av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • melde inn salg av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • få tilgang til tollsatskalkulator for simulering/beregning av nedsatt tollsats
 • gjenbruke tidligere søknader
 • få oversikt over alle søknader som er sendt inn elektronisk, samt status på saken
 • få oversikt over egne importkvoter (gjelder de fleste kvoter)
 • få svar via det elektroniske systemet

Produsenter av bearbeidede landbruksvarer basert på norske råvarer (RÅK) kan:

 • melde inn resepter
 • søke om tilskudd (RÅK)
 • få oversikt over innvilget tilskudd

Rettighet

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Hvem skal levere

Ved import skal importøren levere søknad.

Ved søknad om tilskudd til bruk av norske råvarer er det produsenten som skal søke.

Lovhjemmel

Les mer om aktuelle forskrifter på lovdata.no:

• Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
• Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.
• Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
• Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksråvarer

Skjema-/tjenesteeier

Ny veiledning

En ny veiledning og råvareliste for import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) er nå utarbeidet. Denne erstatter Rundskriv 16/1-25. Vennligst se nyhetssak om dette her på Landbruksdirektoratets nettside.

Vi anbefaler alle som søker om tollnedsettelse for bearbeidede landbruksvarer om å lese veiledningen og råvarelisten.

Faglig brukerstøtte

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjeamet:

 

78 60 60 00

brukerstotte.import@landbruksdirektoratet.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Se også

Emner