Hovedinnhold
Skriv ut

Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) 

Rettighetsendringer i Altinn fører til påloggingsproblemer.
Dersom du ikke får logget deg på nettjenestene til Landbruksdirektoratet må noen som har delegeringsrettighet i bedriften delegere deg primærnæring- og næringsmiddel rollen i Altinn.
Trenger du hjelp i forbindelse med dette, kontakt Altinn brukerserviceHvor finner du skjemaet?

Følg lenken under for å komme til skjemautfylling

Kort om skjemaet

Webløsning for søknader om import av landbruksvarer, søknadsbehandling og informasjon for den enkelte importør.
Importører kan:

 • søke om tollnedsettelse/melde inn Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer
 • søke om deltakelse i auksjon
 • søke om uttak av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • melde inn salg av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • få tilgang til tollsatskalkulator for simulering/beregning av nedsatt tollsats
 • gjenbruke tidligere søknader
 • få oversikt over alle søknader som er sendt inn elektronisk, samt status på saken
 • få oversikt over egne importkvoter (gjelder de fleste kvoter)
 • få svar via det elektroniske systemet

Produsenter av bearbeidede landbruksvarer basert på norske råvarer (RÅK) kan:

 • melde inn resepter
 • søke om tilskudd (RÅK)
 • få oversikt over innvilget tilskudd

Rettighet

For å ha tilgang til tjenesten etter 1. desember 2013 må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

Brukere som allerede har rollen ”SLF-Importsøker” vil ha tilgang til tjenesten gjennom denne rollen fram til 1. desember 2013.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan se under menypunktet ”Tilgangsstyring”.
Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Hvem skal levere

Ved import skal importøren levere søknad.

Ved søknad om tilskudd til bruk av norske råvarer er det produsenten som skal søke.

Lovhjemmel

Les mer om aktuelle forskrifter på lovdata.no:

• Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
• Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.
• Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
• Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksråvarer

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjeamet:

 

24 13 10 00

brukerstotte.import@landbruksdirektoratet.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.