Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om regionalt miljøtilskudd 

Regionale miljøtilskudd skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en lang rekke miljøtemaer. Mer informasjon om Regionale miljøprogram finner du på fylkesmannens nettsider.

Skjemaet støtter ikke utfylling med nettbrett.

Kort om skjemaet

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til miljøtiltak.

I søknaden må du registrere alle miljøtiltakene du søker tilskudd til. De fleste tiltakene skal tegnes inn i elektronisk kart. Se denne filmen for veiledning i hvordan du tegner i kartet.

Dersom du skal søke om tilskudd i flere fylker, må du sende inn ett skjema for hvert fylke.

Regionalt miljøtilskudd blir gitt til jordbruksforetak som utfører miljøtiltak i jordbruket. Hvert fylke har sitt eget regionalt miljøprogram. Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens nettsider.

Hvem skal levere

Alle foretak som fyller grunnvilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket og som ellers fyller vilkårene for de enkelte tiltakene i Regionalt miljøprogram for fylket.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et landbruksforetak i Altinn. Du må ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. 

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet ”Profil, roller og rettigheter”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Innlevering

Skjemaet er tilgjengelig fra 1. august.

Frist for innlevering av søknad blir satt av fylket. Se veileder for fylket du søker i.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn