Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om regionalt miljøtilskudd 

Skjemaet støtter ikke utfylling med nettbrett

Kort om skjemaet

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til miljøtiltak.

I søknaden må du registrere alle miljøtiltakene du søker tilskudd til. De fleste tiltakene skal tegnes inn i elektronisk kart. Se denne filmen for veiledning i hvordan du tegner i kartet.

Dersom du skal søke om tilskudd i flere fylker, må du sende inn ett skjema for hvert fylke.

Regionalt miljøtilskudd blir gitt til jordbruksforetak som utfører miljøtiltak i jordbruket. Hvert fylke har sitt eget regionalt miljøprogram. Mer informasjon om miljøprogrammet i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens nettsider.

Hvem skal levere

Alle foretak som fyller grunnvilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket og som ellers fyller vilkårene for de enkelte tiltakene i Regionalt miljøprogram for fylket.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet må du representere et landbruksforetak i Altinn.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Innlevering

Skjemaet er tilgjengelig fra 1. august.

Frist for innlevering av søknad blir satt av fylket. Se veileder for fylket du søker i.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn