Hovedinnhold
Skriv ut

Skogfondssystemet 

Kort om skjemaet

Tjenesten er utviklet både for at skogeier skal få direkte innsyn på sin skogfondskonto, og for at utbetalingskrav skal kunne leveres elektronisk.

Hvem skal levere

Alle som eier skog plikter å sette av midler til eiendommens skogfond ved salg av skogsvirke. Når skogfondsmidler skal brukes må utbetalingskrav sendes kommunen for godkjenning.

Krav til innsender

For å ha tilgang til tjenesten fra 16. mai 2013 må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Tilgangsstyring”.
Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Innlevering

Innlevering av utbetalingskrav kan skje løpende gjennom hele året.

Innleveringsfrist

Utbetalingskrav må sendes senest et år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjort.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Spørsmål om skogfondssystemet rettes til din kommune.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn

Se også

Emner