Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om tilskudd til organisert beitebruk 

Bønder som har dyr på beite i utmark kan søke tilskudd ved å organisere seg i beitelag gjennom Organisert beitebruk.
Mer informasjon om Organisert beitebruk finner du på fylkesmannens nettsider.

Kort om skjemaet

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til organisert beitebruk.

Søknaden skal sendes inn på vegne av hele beitelaget. Alle beitedyra som medlemmene søker tilskudd for skal registreres.

Hvem skal levere

Alle beitelag kan levere søknad dersom de fyller vilkårene for Organisert beitebruk i fylket.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet må du representere beitelaget i Altinn.

Du må ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet ”Profil, roller og rettigheter”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Innlevering

Skjemaet er tilgjengelig fra 1. august.

Frist for innlevering av søknad blir satt av fylket. Se veileder for fylket du søker i.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn

Se også

Emner