Hovedinnhold
Skriv ut

Produksjonstilskudd i jordbruket (SLF-051)

Kort om skjemaet

Foretak kan søke elektronisk eller levere søknad på papir til kommunen. Kommunen behandler og avgjør søknaden.

Formål

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver landbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Hvem skal levere

Foretak som fyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og være knyttet til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret.

Man finner mer informasjon i veiledningsheftet (lenke i høyre-menyen).

Krav til innsender

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmidler” eller enkeltrettigheter til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Tilgangsstyring”.
Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Innlevering

Skjemaet er tilgjengelig fra 31. juli.

Søknadsfristen for produksjonstilskudd er 20. august.

Lovhjemmel

Opplysningene som avgis i denne tjenesten kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Spørsmål om produksjonstilskudd skal rettes til kommunen.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn