Hovedinnhold
Skriv ut

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (SLF-052)

Hvor finner du skjemaet?

 Du kommer til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringProduksjonstilskudd

Kort om skjemaet

Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Tjenesten dekker derfor begge tilskuddsordningene.

Som hovedregel vil foretak som har søkt om produksjonstilskudd en av de to siste søknadsomgangene, få tilsendt informasjonsmateriell, med mindre foretaket reserverte seg mot dette ved forrige søknadsomgang. Søknadsskjema og veiledningshefte blir ikke sendt til foretakene. Foretak kan søke elektronisk eller levere søknad på papir til kommunen. Kommunen behandler og avgjør søknaden.

Formål

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver landbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket og forskrift om tilskot til avløysing.

Hvem skal levere

Foretak som fyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket og forskrift om tilskot til avløysing, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og være knyttet til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret.

Man finner mer informasjon i veiledningsheftet (lenke i høyre-menyen).

Krav til innsender

 

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Tilgangsstyring”.
Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Innlevering

Søknadsfristen for produksjonstilskudd 20. januar.

Lovhjemmel

Opplysningene som avgis i denne tjenesten kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Spørsmål om produksjonstilskudd skal rettes til kommunen.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn