Hovedinnhold
Skriv ut

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (SLF-052)

Hvor finner du skjemaet?

 Du kommer til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Kort om skjemaet

Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Tjenesten dekker derfor begge tilskuddsordningene.

Foretak kan søke elektronisk eller levere søknad på papir til kommunen. Kommunen behandler og avgjør søknaden.

Formål

Opplysningene blir brukt til å betale ut produksjonstilskudd og avløsertilskudd til foretak som driver landbruksproduksjon i tråd med forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Hvem skal levere

Foretak som fyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og være knyttet til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret.

Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider (se nyttige lenker til høyre).

Krav til innsender

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Innlevering

Du kan registrere søknad fra og med 1. januar (registreringsdatoen). Fristen for å levere søknad om produksjonstilskudd er 20. januar.

Lovhjemmel

Opplysningene som avgis i denne tjenesten kan i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6 helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret: Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Spørsmål om produksjonstilskudd skal rettes til kommunen.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn