Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelse til bruk av røntgenapparater i industriell og forskningsmessig sammenheng 

Hvor finner du skjemaet?

Denne type virksomhet krever både en søknad om godkjenning og registrering av røntgenapparater som benyttes. 

Dette er ikke elektroniske Altinn-skjema. Du finner søknadsskjemaet på nettstedet til Statens strålevern. Videre skal utstyr registreres på egen side for kilderegistrering hos Statens strålevern.

Kort om skjemaet

Bruk av røntgenapparat skal forestås av en ansvarshavende, som i noen tilfeller må være godkjent av Statens strålevern. Gjeldende generelle bestemmelser fås ved henvendelse til Statens strålevern.

Statens strålevern gir nærmere vilkår for bruk, merking, anlegg, utstyr, kvalitetskontroll, strålevernsorganisasjon, utdannelse, mv.

Formål

Formålet med tillatelsen er å forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Rettighet

Tillatelse gir rett til bruk av røntgenapparater i industriell og forskningsmessig sammenheng.

Hvem skal levere

Alle som skal til bruke røntgenapparater i industriell og forskningsmessig sammenheng.

Innlevering

Søknadsskjema sendes Statens strålevern.

Elektronisk registrering av strålekilder gjøres på nettstedet til Statens strålevern.

Lovhjemmel

LOV 2000-05-12 nr 36: Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)

FOR 2010-10-29 nr 1380: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).