Hovedinnhold
Skriv ut

Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn (RAPPORT 60)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå. ORBOF-rapportering.

Kort om skjemaet

Formål

Innhente data over balanser, resultatregnskap samt særlige anvendbare data vedrørende finansnæringens drift og inntjening, forpliktelser og inntekter. Data nyttes til tilsyn, statistikk, utredning og analyse hos Kredittilsynet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå

Hvem skal levere

Gjelder for banker og finansieringsforetak, norske filialer av utenlandske banker og finansieringsforetak, Norges Bank og statlige låneinstitutter.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner