Hovedinnhold
Skriv ut

Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring (RAPPORT 10)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Innhente data over balanser, resultatregnskap samt særlige anvendbare data vedrørende forsikringsselskapenes drift og inntjening, forpliktelser og inntekter. Data nyttes til tilsyn, statistikk og analyse hos Kredittilsynet, Norges Bank, Norges Forsikringsforbund og Statistisk sentralbyrå.
 

Hvem skal levere

Livs- og skadeforsikringsselskap

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Kvartalsvis rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner