Hovedinnhold
Skriv ut

Kvartalsvis ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet (RA-1506)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Følge opp konjunkturtendensene i bygge- og anleggsnæringen i form av ordretilgang og ordrereserver.

Hvem skal levere

Alle bedrifter med 20 eller flere sysselsatte er med i utvalget.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Kvartalsvis rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner