Hovedinnhold
Skriv ut

Lønnsstatistikk (RA-0500)

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over lønnsnivå og endring i lønn for alle ansatte (lønnsmottakere). Statistikken ble første gang etablert i 1997.

Fra 2015 erstattes oppgave til lønnsstatistikk samt skjema fra Skatteetaten og NAV av a-meldingen. Systemer og rutiner berøres. Les mer om a-meldingen på altinn.no/a-ordningen.

Hvor finner du skjemaet?

Skjemaet ligger i Min meldingsboks for de som skal fylle det ut.

Kort om skjemaet

Mer informasjon om undersøkelsen finnes på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/lonn-aar (1. september- og 1. oktober-tellinga) og http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/lonn-kvartal 

Hvem skal levere

Kun virksomheter som er plukket ut til å være med i undersøkelsen. 

En enhet med flere bedrifter skal bare rapportere for de bedriftene som er ført opp på baksiden av tilsendt brev.

Det trekkes et representativt utvalg av foretak med virksomheter med 5 eller flere ansatte i alle næringer

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollene, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

For foretak med flere virksomheter/underenheter: Skjemaet ligger i Min meldingsboks tilknyttet virksomheten/underenheten. På siden der en kan angi hvilken virksomhet det skal rapporteres for velger en Vis flere i nedtrekkslista og haker av i boksen for Vis også underenhet (bedrift).

Innlevering

Deler av utvalget skal levere kvartalsvis, deler av utvalget skal levere årlig. Svarfrist oppgis i tilsendt brev.

Dersom skjema er utfylt feil kan det sendes inn på nytt ved å gå via ”Arkivert” og trykke på ”Lag ny kopi".

Innsending fra datasystem

For informasjon om programvareleverandører som har utviklet integrasjon mot Altinn, se Innsending fra datasystem.

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger til lønnsstatistikken med hjemmel i Statistikklovens

§ 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til de som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

 

lonnstat@ssb.no

 

62 88 50 90

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn