Hovedinnhold
Skriv ut

Månedlig prisstatistikk ved salg til norsk marked, import og eksport (RA-2900)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Måle prisutviklingen for produksjon i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning (PPI og VPPI). Måle prisutviklingen for innenlands tilgang av varer ved førstegangsomsetning (Pif).

Hvem skal levere

Utvalg av bedrifter som produserer eller importerer viktige varer. Normalt tas bedrifter med færre enn 10 ansatte ikke med.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Månedlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner