Hovedinnhold
Skriv ut

Omsetningsoppgave (RA-0375)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Brukes i produksjonsindeks for industrien med mer og omsetningsstatistikk for industrien med mer.

Hvem skal levere

Utvalg av foretak innen oljeutvinning, treforedling og kraftforsyning.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Månedlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner