Hovedinnhold
Skriv ut

Prisindeks på lagring (RA-0612)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Hente inn data om priser for beregning av prisutvikling innen lagring. Prisindeksen skal brukes til å deflatere nasjonalregnskapet.

Hvem skal levere

Utvalg av foretak innen drift av havne- og kaianlegg, forsyningsbaser og lagring

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Kvartalsvis rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner