Hovedinnhold
Skriv ut

Statistikk for oljevirksomhet. Landvirksomhet (B) (RA-0188)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Gi opplysninger om driftskostnader, avgifter, sysselsetting m.m. Tallene brukes av nasjonalregnskapet og av eksterne brukere.

Hvem skal levere

Operatører på norsk sokkel

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner