Hovedinnhold
Skriv ut

Statistikk for oljevirksomheten L1 (RA-1407-1)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Gi opplysninger om driftskostnader, avgifter, sysselsetting m.m. Tallene brukes av nasjonalregnskapet og av eksterne brukere.

Hvem skal levere

Foretak innen rørtransport (transport av olje og gass i hovedledningssystemet fra utvinningssted via terminal)

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner