Hovedinnhold
Skriv ut

Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon (RA-0351-6)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

Kort om skjemaet

Formål

Strukturstatistikken for samferdsels- og reiselivsnæringene er en del av Statistisk sentralbyrås næringsstatistikk, og gir detaljert informasjon om aktiviteten i samferdsels- og reiselivssektoren på bakgrunn av regnskapstall. Statistikken utarbeides i henhold til Eus Rådsforordning nr. 58/97 av 20.desember 1996 og Nasjonalregnskapets definisjoner.

Hvem skal levere

Utvalg av foretak innenfor lufttransport

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner