Hovedinnhold
Skriv ut

Transport med små godsbiler (RA-0631)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Kort om skjemaet

Formål

Undersøkelsen skal gi bedre statistikkgrunnlag for små godsbiler til bruk i offentlig planlegging, i andre statistikker som SSB utarbeider på transportområdet og som grunnlag for utvikling av ny miljø- og energistatistikk.

Hvem skal levere

Utvalg av eiere av varebiler og lastebiler med tillatt nyttelast under 3500 kg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner