Hovedinnhold

Andre registeroppslag

I listen under finner du lenker til eksterne nettsteder der du kan gjøre oppslag i registre som kan være viktige for næringsdrivende.

Finn opplysninger om enheter og foretak

Søk på navn eller organisasjonsnummer for å finne nøkkelopplysninger om norske enheter og foretak. Deretter kan du søke i kunngjøringer på foretaket.

Søk i kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Søk i kunngjøringer er en viktig kilde til kunnskap om næringsvirksomhet i din bransje eller ditt distrikt. Du kan for eksempel ofte finne den gjeldende styresammensetningen blant kunngjøringene.

Abonner på kunngjøringer

Her kan du få e-postvarsling om nyetableringer, endringer eller konkurser i din bransje eller ditt distrikt, eller du kan få beskjed når årsregnskapet til et bestemt selskap er registrert.

Søk i europeiske foretaksopplysninger (EBR)

Standard for næringsgruppering (NACE-koder)

Finn næringskoden for din virksomhet.

Finn opplysninger om eiendommer

I løsningen SeEiendom kan du finne gratis opplysninger om eiendommer.

Prospekter (omsettelige verdipapirer)

Under prospekter hos Brønnøysundregistrene finner du en liste over foretakene som har registrert prospekt etter 1. november 2001.

Søk i Skipsregistrene

Her kan du søke etter informasjon om fartøy som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Skipsregister (NOR). Sistnevnte omfatter også Skipsbyggingsregisteret.

Søk i medieregisteret

Her finner du informasjon om eierforholdene innenfor dagspresse, radio og fjernsyn.

Søk etter offentlige anskaffelser (Doffin)

I DOFFIN kan du søke etter informasjon om offentlige anskaffelser. Du kan også bestille varsel på SMS om nye muligheter innen din forretningsvirksomhet.
1 2 > »

Om tjenestene

Tjenestene som er beskrevet på denne siden, er ikke Altinn-tjenester, men bare lenking til eksterne registre.