Hovedinnhold
Skriv ut

Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere (GP-7116)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Skjemaet finnes på nettstedet til Utlendingsdirektoratet.

Kort om skjemaet

Formål

Informasjon brukes til å vurdere om de forskriftsbestemte vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakerne fra EØS/EFTA-borgere er oppfylt. Det gjøres oppmerksom at punkt 1-4 ikke er obligatoriske dersom det i steden for fremlegger arbeidsavtale som oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-6. Punkt 5 er bare obligatorisk for personer som er omfattet av særlige overgangsregler.

Rettighet

Oppholdstillatelse til EØS/EFTA-borgeren som er arbeidtaker i den aktuelle næringsvirksomheten.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Søknad om oppholdstillatelse fra EØS/EFTA-borger/arbeidstaker i næringsvirksomhet.

Hvem skal levere

Næringsvirksomheter som ansetter arbeidstakere fra EØS/EFTA-området.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier