Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidstilbud 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Skjemaet finnes på nettstedet til Utlendingsdirektoratet.

Kort om skjemaet

Formål

Informasjonen anvendes til å vurdere om de forskriftsbestemte vilkårene for arbeidstillatelse til den utenlandske arbeidstakeren er oppfylt. Skjemaet er ikke obligatorisk, men anbefalt. Det kan erstattes av arbeidskontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker under forutsetning av at arbeidskontrakten inneholder samme opplysninger som skjemaet.

Rettighet

Arbeidstillatelse til den utenlandske arbeidstakeren i den næringsvirksomhet som har gitt arbeidstilbudet.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Søknad om arbeidstillatelse fra utenlandsk arbeidstaker i næringsvirksomhet.

Hvem skal levere

Næringsdrivende med mer enn ca. 20 utenlandske ansatte.

Aktører innen rekrutteringsvirksomhet/bistand til andre virksomheter som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft.

Øvrige som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner