Hovedinnhold
Skriv ut

Særskilt skjema for arbeidstilbud og søknad om sesongarbeidstillatelse 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Skjemaet finnes på nettstedet til Utlendingsdirektoratet

Kort om skjemaet

Informasjonen anvendes til å vurdere om de forskriftsbestemte vilkårene for arbeidstillatelse til den utenlandske arbeidstakeren er oppfylt. Skjemaet er obligatorisk dersom man ønsker at forenklede saksbehandlingsrutiner skal følges.

Rettighet

Arbeidstillatelse til sesongarbeid til den utenlandske arbeidstakeren i den næringsvirksomheten som har gitt arbeidstilbudet.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Søknad om arbeidstillatelse fra utenlandsk arbeidstaker i næringsvirksomheten.

Hvem skal levere

Næringsdrivende innen jordbruk og skogbruk som benytter utenlandsk arbeidskraft i kortere perioder (sesongarbeidskraft)

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner